Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 er den klart mest brukte offentlige skytjenesten (SaaS) for samhandling og kontorstøtte i UH-sektoren. Derfor har UH-sky valgt å prioritere arbeidet med en veiledningsportal for skytjenester rundt denne plattformen.

Veiledningsportalen har vi kalt «Startpakke skytjenester», basert på «beste praksis» for innføring av SaaS-tjenester i sektoren.

Startpakken beskriver Office 365 – teknisk og funksjonelt – relativt detaljert, men med blikk mot UH-sektorens behov og prioriteringer.

Videre er det lagt ut lenker til støttedokumenter utviklet av leverandøren (Microsoft), av UH-sky i samarbeid med eksterne leverandører, og av virksomheter i sektoren.

Samlet håper vi at veiledningsportalen vil fremstå som et nyttig verktøy for de som vurderer overgang til O365, de som er i ferd med å implementere O365 eller de som nettopp har vært igjennom prosessen og som vurdere neste steg. Forhåpentligvis vil de som har brukt O365 en stund finne nyttige tips i veiledningsmateriellet.

Portalen vil være «dynamisk», i den forstand at det kan bli gjort endringer og lagt ut nye dokument etter hvert som ting utvikler seg. Kildekoden til denne web-siden ligger på GitHub. Det oppfordres til å legge inn GitHub "Issues" eller "Pull requests" ved feil eller mangler.

Her har vi samlet nyttige dokumenter.

Her har vi samlet lenker til websider vi mener er viktig å ha oversikt over.