O365 - Behov for implementasjonshjelp

Selv om de fleste universitetene og høgskolene har god kompetanse på Microsoft-løsningene i sine egne IT-avdelinger, vil en innføring av Office 365 være såpass kompleks at det kan være fornuftig å søke ekstern bistand i deler av arbeidet. Spesielt i den innledende planleggingen og i forbindelse med oppsett av løsningen er det viktig å støtte seg på erfaring fra folk som har gjort jobben tidligere. Samtidig er det viktig at folk fra IT-avdelingen deltar aktivt i hele prosessen, med tanke på fremtidig forvaltning av tjenesten.

UNINETT er behjelpelig med generelle råd og kobling av erfaringer mellom institusjonene, og gjennom UH-skyprogrammet har UNINETT skaffet seg erfaring med avtaleverket mot Microsoft og de juridiske betraktningene rundt etablering av skytjenester. Videre er «Sekretariatet for informasjonssikkerhet» i UNINETT behjelpelig med gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser på forespørsel. FEIDE er ofte den foretrukne autentiseringsløsningen for Office 365 i sektoren, og her er UNINETT behjelpelig med rådgivning og tilpasning. Oppsett av Feide konnektor utføres gjerne av eksternt konsulentselskap.

Av eksterne konsulentselskap som har bidratt i flere Office 365 implementasjoner i sektoren kan nevnes:

Advania AS: http://www.advania.no/

Enable AS: http://www.enable.not

Atea AS: https://www.atea.no/

DotNet Internals: http://www.dotnetinternals.net/

Dette er selskaper som har spesialisert seg på ulike deler av innføringsprosessen, og ofte kan det være aktuelt å samarbeide med flere selskap i ett og samme prosjekt.

Lisensrådgivning gis av Crayon, som pr. januar 2017 er UNINETTs rammeavtalepartner for Microsoft-lisenser i sektoren (Campus-avtalen). Dersom du er usikker på hvilke lisenser du trenger for å komme i gang med Office 365 i din virksomhet, kan det være lurt å kontakte Crayon om dette. Office 365 vil i utgangspunktet være «gratis» for de som har Microsoft-lisenser gjennom Campus-avtalen fra før, men i visse tilfeller kan det være behov for tilleggslisenser.

Crayon AS:

Utover dette er det alltid lurt å kontakte Microsoft sine representanter i Norge, som kan henvise videre både internt i Microsoft og mot nyttig informasjon på Microsoft sine rikholdige nettsider. Microsoft har også god oversikt over hvilke partnere som kan bidra i prosessen.